EMER QYTETI ose HOTELI
KATEGORIA
MBERRITJA LARGIMI
DHOMA ADULT (+18) FEMIJE
 
 
SHERBIMI KLIENTIT
TEL: +355 4 2235 688
ORARI SHERBIMIT
Mon - Fri: 08:00-18:00 (CET)
Saturday: 08.00-16.00 (CET)
FAQ
SI TE REZERVONI


Pse te perdorni
balkan-hotel.com?
 
» Ne jemi nga Ballkani
» S'ka Tarifa Shtese
» Cmimet me te Lira
» Pagese e Sigurte Online
» Vleresime Klientesh


Informacion i përgjithshëm per Kosoven

Pozicioni gjeografik  
Kosova është e vendosur në pjesen qendrore te Gadishullit Ballkanik.  Rrethuar tërësisht nga male të larta terreni i Kosoves  është I larmishem, duke filluar nga fusha me lartesi deri  500 metra mbi nivelin e detit  dhe duke vazhduar me kodra dhe male. Vendi ka siperfaqe 10,908 km2, ndërsa  vetem Prishtina ze 572km2 dhe ka lartesi  535-580 metra mbi nivelin e detit. Kosova kufizohet nga katër shtete, përkatësisht Mali i Zi në veriperëndim, Serbia në veri dhe verilindje, Maqedonia në jug dhe Shqipëria në perëndim dhe jugperëndim.

Klima
Klima dhe temperaturat në Kosovë janë të ndryshueshme gjatë katër stinëve të vitit. Dimri është me dëborë dhe temperatura të ulëta dhe në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës, temperatura mesatare shkon deri në - 2 ° C. Pranvera dhe vjeshta janë të freskëta dhe me reshje sezonale, ndërsa vera është e nxehtë dhe e thatë (pa shira), me një temperaturë mesatare prej 22 ° C. Në Kosovë, temperaturat mesatare të larta gjatë vitit variojne  mes të 25 ° C dhe 38 ° C.

Popullsia  
Popullsia e Kosovës arrin në rreth 1.836.529, sipas vlerësimit të 2012 dhe kjo përfshin shqiptarët në shumicë rreth 92% dhe të tjere (serbë, boshnjakë, goranë, romë, turq, ashkali, egjiptian) perbejne 8% (statistike e vitit 2008)

Gjuha
Gjuha më e perdorshme e Kosovës është shqiptare, gjuha e parë e 88-92% të popullsisë. Dialekti amtar i popullsisë shqiptare kosovare është shqipe gegërisht, megjithate gjuha standarde shqiptare  përdoret gjerësisht si një gjuhë zyrtare. Gjuha serbe është  gjuha e dyte me e perdorur  dhe flitet si gjuhë e parë nga 5-7% të popullsisë.

Ekonomia
Gjatë disa viteve të fundit ekonomia e Kosovës ka shënuar progres të rëndësishëm në tranzicion në një sistem të bazuar në treg dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, por ajo është ende shumë e varur nga komuniteti ndërkombëtar dhe diaspora për ndihmë financiare dhe teknike. Remitancat nga diaspora –te  vendosura kryesisht në Gjermani, Zvicër, dhe vendet Nordike - janë vlerësuar të japin  rreth 10% të PBB-së, dhe donatorët kane financuar aktivitete dhe ndihmat për rreth 7.5%. Deri në vitin 2011, Kosova ka mbajtur një suficit buxhetor si rezultat mbledhjen efikase te taksave mbi vlerën e shtuar (TVSH) në kufi dhe ekzekutimin joefikast e buxhetit, në 2011 u rriten ndjeshëm shpenzimet. Permaset e vogla te Kosovës dhe sektori i relativisht i vogël tregtar ka ndihmuar për ta mbrojtur atë nga e keqja e krizës globale financiare.Na ndiqni

Albania Holidays eshte anetar i: