Hotele ne Gjilan

Gjilani ndodhet në pjesën juglindore të Kosovës, rajonin e Anamoraves. Eshtë një nga bashkitë më të mëdha në vend. Pozicioni i saj gjeografik bën të mundur lidhjet e mira me qendrat e tjera të Kosovës dhe rajonit. Rreth qytetit tëGJilanit është Kodra e Dëshmorëve (Popovica), Gllama, Toka e Bardhë, zona e Malisheva (Gjilan), Zabeli i Sahit Agha dhe Bregu i thatë. Ka tre lumenj të vegjël, Mirusha, Banja dhe Stanishori, të cilët bashkohen dhe derdhen në Binacka Morava, në perëndim të fshatit Uglara. Gjilani është 46 km nga Prishtina, 27 km nga Kamenica, 22 km nga Vitina, dhe 25 km nga Novo Brdo. Komunat e rajonit kufizohen në juglindje me Preçevën (33 km) dhe Kumanovën (53 km), dhe në lindje me Bujanovac (40 km). Vizitoni Gjilanin, Kosovën dhe prenotoni hotele në Gjilan.