Hotele ne Kavadarci

Ndodhet në rajonin Tivkeš, në zemër te qendrës më të madhe të vreshtarisë në Maqedoni. Vreshtat e Tivkeš-it janë më të mëdhatë në Europën Juglindore dhe marrin emrin nga rrafshnalta në të cilën ndodhen. Tradita e vjeljes së rrushit daton që në shekullin e IVërt para erës sonë. Ndërthurja e tokës pjellore me dherat gërryes e bën këtë zonë ideale për kultivimin dhe vjeljen e rrushit. Në javën e parë të muajit Shtator, cdo vit festohet festa e "Tikveški Grozdober", festë që shënon dhe fillimin e sezonit të vjeljes së rrushit. Vizitoni Kavadarcin, Maqedonia e Veriut dhe rezervoni online hotele në Kavadarc.