Hotele ne Gevgelija

Gevgelija ndodhet në pjesën juglindore të vendit. Ndryshe quhet si “Las Vegasi i Maqedonisë”, prej kazinove të shumta që gjenden në qytet dhe në rrethinat e tij. Në afërsi të qytetit mund të vizitohet Smrdliva Voda, një nga pikat më të njohura turistike të këtij rajoni, që dallohet për burimet ujore dhe fuqitë kuruese të ujit që rrjedh nga këto burime. Vizitoni Gevgelija, Maqedonia e Veriut dhe rezervoni online hotele në Gevgelija.